تبلیغات
پی کو باکس
مفاهیم قرآن - احادیث درباره قرآن کریم
مفاهیم قرآن
قلب خدا همون بهشته
پنجشنبه 24 اسفند 1391 :: نویسنده : کفشدوزک

احادیث درباره قرآن کریم

منبع:www.ahadith.ir

قرآن

پیامبر اکرم (ص) فرمود : من دو چیز را در میان شما باقی گذاشتم ، تا وقتی که به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد : یکی قرآن ، دیگری خاندانم . جامع الاخبار و الآثار کتب القرآن جلد 1  صفحه 94

رسول خدا (ص) فرمود : برتری قرآن بر سایر سخنها همانند برتری خدا بر مخلوقات اوست.       جامع الاخبار و الآثار کتب القران جلد 1  صفحه 182

رسول اکرم (ص) فرمود : قرآن جز خدا بهترین و برتری چیزهاست ، کسی که احترام قرآن را نگه دارد به خدا احترام کرده است، و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد نسبت به خدا بی حرمتی کرده است،احترام به قرآن در پیشگاه الهی همانند احترام پدر به فرزند است.( عزیزان توجه داشته باشید احترام به قرآن این نیست که ماچش کنیم و یک گوشه بزاریم و خاک بخورد ، احترام و حرمت قرآن زمانی حفظ میشود که به احکام آن عمل شود ، خود قرآن میفرماید ما شفا و رحمتیم برای اهل عمل و خزلان و گرفتاری زیاد می کنیم برای کسانی که اهل عمل به قرآن نیستند )      

جامع الاخبار و الآثار جلد 1  صفحه 420


 امام هشتم (ع) از امام کاظم (ع) نقل می کند که فرمود : مردی از امام صادق (ع) پرسید چگونه است که قرآن هر چه خوانده و منتشر می شود جز بر تازگی و طراوتش افزوده نمی شود ؟ امام صادق (ع) فرمود : زیرا خداوند آنرا برای زمان و مردم خاصی قرار نداده است ، بنابراین در هر عصری نو، پیش هر ملتی تا روز قیامت تازه و شاداب ایست.     جامع الاخبار و الآثار کتب القران جلد 1  صفحه 169 

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود : بر شما باد قرآن ، پس آنرا رهبر و پیشوای خود قرار دهید ، زیرا آن سخن پروردگار جهانیان است . از طرف اوست و بسوی او بر می گردد ، بنابراین به متشابهات آنها هم ایمان آورید و از ضرب المثلهای آن پند گیرید.      کنز العمال جلد 1 صفحه  515 حدیث  3300

امام علی (ع) فرمود : تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن است.        بحار الانوار جلد 92 صفحه 32

پیامبر بزرگوار(ص) فرمود : بر شما باد به قرآن ، چون قرآن ، شفای سودمند ، وداروی پر برکت است و نگهبان کسی است که به آن چنگ می زند ، و نجاتبخش کسی است که ازآن پیروی کند.       جامع الاخبار و الآثار  جلد 1  صفحه 432

امام حسن مجتبی ( ع)فرمود : در این قرآن چراغهای روشن (هدایت) و داروی شفابخش دلهاست.      جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 164

رسول خدا (ص) فرمود : ای مردم آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است و اگر مخالف با محتوای قرآن بود گفتهً من نیست.          جامع الاخبار جلد 1  صفحه 395

پیامبر اکرم (ص) فرمود : قرآنیان ( اهل قرآن به احکام قرآن هم عمل میکنند )  و شب زنده داران ، بزرگواران امت من هستند.      بحارالانوار جلد 92  صفحه 177

پیامبر خدا (ص) فرمود : حامل و حافظ قران پرچمدار اسلام است ، کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است ، کسی که به او اهانت کند مورد لعن و نفرین خدا خواهد بود.      کنز العمال جلد 1 صفحه 515 حدیث 2294

پیامبر(ص) فرمود : قرآنیان بالاترین مقام انسانی بعد از پیامبران و فرستادگان الهی را دارند ، پس حقوق آنان را کم ندانید،زیرا در پیشگاه الهی دارای منزلتی هستند.      بحار الانوار جلد 92 صفحه 180

رسول خدا (ص) فرمود : حاملان قرآن همان آموزگاران سخن خدا و در برکنندگان نور خدایند،کسی که آنان را دوست بدارد،خدا را دوست داشته و کسی که نسبت به آنان دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است.     کنز العمال جلد 1 صفحه 523حدیث 2345

رسول خدا (ص) فرمود : ای جامعه قرآن خوانان ! در مورد آنچه از قرآن خداوند بر دوش شما نهاده تقوای الهی را پیشه کنید . زیرا من وشما مسئولیم ، من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما دربارۀ آنچه از کتاب خدا و سنت من دارید سؤال خواهد شد.             جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 379

پیامبر خدا (ص) فرمود: کسی که قرآنرا بیامزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و  زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد سزاوار خشم خداوند است ، و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدارا پشت سر انداختند.               جامع الاخبار و الآثار جلد 1  صفحه221


بقیه در ادامه مطلب


امام صادق (ع) به نقل از پدرانش فرمود :  دو گروهند که اگر اصلاح بشوند امت من اصلاح خواهند شد و چنانچه فاسد شوند امت را فاسد خواهند کرد : حاکمان و قاریان قرآن.        بحار الانوار جلد 92 صفحه  178

رسول خدا (ص) فرمود : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.     جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 409

پیامبر اکرم (ص) فرمود : کسی که قرآن بخواند و بعد حرام بخورد و بنوشد یا محبت و زینت دنیا را برآن برتری دهد مستوجب خشم الهی می شود مگر اینکه توبه کند،و اگر بدون توبه بمیرد ، روز قیامت قرآن با او به محاجّه بر می خیزد تا او را محکوم نکند دست بر نمی دارد.             بحارالانوار  جلد 92 صفحه 180

پیامبر اکرم (ص) فرمود : بهترین شما کسی است که قرآن آموزد و آن را آموزش دهد.        بحار الانوار جلد 2 صفحه 186

امام صادق (ع) فرمود : اگر کسی از قرآن یک حرف بیاموزد،خداوند برای او ده حسنه می نویسد،وده گناه از او می بخشد، وده درجه او را به بالا می برد،فرمود:نمی گویم،درمقابل هر آیه،بلکه در مقابل هر حرفی مانند ((باء)) یا ((تا)) یا همانند آنها.         جامع الاخبار جلد 1 صفحه 213

پیامبر اکرم (ص) فرمود : اگر خواستار زندگی سعادتمندان ، ومرگ شهیدان و نجات روز محشر ، وسایه در روز قیامت و هدایت در روز گمراهی هستید پس قرآن بیاموزید،زیرا آن گفتۀ خدای مهربان و ایمنی از شیطان و موجب برتری و وزنۀ خوبیهای شما است.      جامع الاخبار و الآثار  جلد 1 صفحه 210

حضرت علی (ع) فرمود : قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتاراست ، و در آن دانا و آگاه شوید که بهار دلهاست و از نور آن شفا بخواهید ، که شفا بخش دلهاست ، آن را خوب بخوانید  چون مفیدترین قصّه هاست.                                جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 211

امام صادق (ع) فرمود : شایسته است که انسان مومن نمیرد تا قرآن را بیاموزد یا در حال آموزش آن باشد.           بحارالانوار جلد 92 صفحه189

رسول خدا (ص) فرمود : ای سلمان ! بر تو باد خواندن قرآن ( و عمل به آن )  ، زیرا قرآن خواندن کفّارۀ گناهان و سپری در مقابل آتش و بازدارنده از عذاب است.      جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 308

امام صادق (ع) فرمود : قرآن ، عهدنامه خدا به بندگان اوست ، پس شایسته است مسلمان در عهد نامه اش بنگرد ، و روزی پنجاه آیه از آن بخواند.        جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 335

امام صادق (ع) فرمود : مؤمنی که درجوانی قرآن بخواند ، قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود ، و خدا او را با سفیران بزرگوار و نیکوکار قرار می دهد و روز قیامت قران مدافع اوست.                  بحارالا نوار جلد  92 صفحه 187

امام باقر(ع) فرمود : هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.                  بحارالانوار جلد 1 92 صفحه 213

رسول خدا (ص) فرمود : کسی مه در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن بخواند پاداش او همانند کسی است که قرآن را درماههای دیگر ختم کرده است.   جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 329

پیامبر خدا (ص) فرمود : خانه ای که در آن قرآن خوانده شود فرشتگان وارد آن می شوند ، وشیطانها از آن دور می شوند ، و اهل آن در آسایش قرار می گیرند و به خیر و برکت آن خانه افزوده می شود و از بدیها و آفات آن خانه کاسته می شود.وخانه ای که در آن قرآن نخوانند ، محل حضور شیاطین و دوری فرشتگان می شود و بر اهلش تنگ می شود و شرّش بسیار و خیرش اندک خواهد بود.                       جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 320

امام صادق (ع) فرمود : خانه ای را که مسلمانی در آن است و قرآن تلاوت می کند اهل آسمان آن رامی بینند همانگونه که مردم دنیا ستارۀ نورانی را در آسمان می بینند.        بحارالانوار جلد 92 صفحه 200

امام صادق (ع) فرمود : کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آن که بخواند خداوند حسنه ای برای او می نویسد،وگناهی را از او می بخشد ، و یک درجه او را بالا می برد.                    بحارالانوارجلد 1 صفحه 201

امام صادق (ع) فرمود : هنگامی که به آیه ای که یاد بهشت است رسیدی از خداوند بهشت بطلب ، و وقتی به آیه ای که یاد آور آتش است رسیدی از آن به خدا پناه ببر.          بحارالانوار جلد 92 صفحه 216

رسول خدا (ص) فرمود : قرآن را با صدا و لحن عربی بخوانید.     جامع الاخبار و الآثار جلد 1 صفحه 248

رسول خدا (ص) فرمود : کسی که از رو قرآن بخواند ، خدا برای او دو هزار حسنه می نویسد ، و کسی که آنرا از حفظ بخواند هزار حسنه نوشته می شود.      جامع الاخبار و الآثار  جلد صفحه 326

رسول خدا (ص) فرمود : وقتی کسی قرآن را ختم کند ، درآن هنگام هزار فرشته بر  او درود می فرستند.   جامع الاخبار و الآثار  جلد 1 صفحه 339

رسول خدا (ص) فرمود : قاری چنانچه قرآن را غلط یا اشتباه یا لحن غیر عربی بخواند فرشته آنرا همانطور که نازل شده(صحیح و کامل)می نویسد.   کنزالعمال جلد  1 صفحه 513 حدیث 2284

پیامبر اکرم (ص) فرمود : توجه ! توجه ! کسی که قرآن را یاد بگیرد بعد بطور عمد (بخاطر سهل انگاری) فراموش کند روز قیامت دست و پا بسته خدا را را ملاقات می کند ، و خدا در مقابل هر آیه ای که فراموش کرده ماری بر او مسلّط می کند که تا آتش جهنّم همراه او خواهد بود مگر اینکه آمرزیده شود.   بحارالانوار جلد 92  صفحه 187             

حضرت محمد (ص) : قرآن درمان { کلیه نابسامانیهای بشر } است.  اثنی عشریه صفحه 7

حضرت محمد (ص) : من اولی کسی هستم که در روز قیامت با قرآن و خاندانم بر خدای عزیز جبار وارد میشوم ، سپس امتم ( وارد شوند ) آنگاه از آنان می پرسم که درباره کتاب خدا و خاندان من چه کردید ؟   اصول کافی جلد 4 کتاب فضل القرآن حدیث 4

حضرت محمد (ص) : قرآن ( برای بشر ) راهنمائی است از گمراهی و نشان دهنده است از نابینایی و موجب گذشت از لغزش است نوری است ( رهاننده ) از تاریکی و روشن کننده حوادث و بدعتها است و نگاهدارنده از هلاکت و ارشاد کننده در گمراهی و سرگردانی است و بیان کننده فتنه ها است و رساننده ( انسان ) از دنیا به سوی   ( سعادت ) آخرت است و کمال دین شما در آنست و هیچکس از قرآن رو گردان نشد مگر اینکه به سوی دوزخ رفت.   اصول کافی جلد 4 کتاب فضل القرآن حدیث 8

حضرت محمد (ص) : کسی که حرام قرآن را حلال شمارد به قرآن ایمان ندارد.  تحف العقول - مواعظ النبی (ص)

حضرت محمد (ص) : هرکه قرآن را برای دنیا طلبی و زر و زیور آن یاد گیرد خداوند بهشت را بر او حرام گرداند.  بحارالانوار جلد 77 صفحه 100

حضرت محمد (ص) : اهل قرآن در بلندترین درجه آدمیان هستند به جز پیغمبران و مرسلین پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم مشمارید زیرا از جانب خداوند عزیز جبار برای آنان مقام بلندی است.  اصول کافی جلد 4 باب فضل حامل القرآن حدیث 1

حضرت محمد (ص) : برترین عبادت قرائت قرآن است.  طرائف الحکم جلد 2 صفحه 25

حضرت محمد (ص) : ای گروه قارئین قرآن از خدای عزوجل بترسید درباره آنچه از کتاب خود به شما داده است زیرا که من مسئولم و شما هم مسئولیت دارید ، من از رساندن و تبلیغ رسالت مسئولم و شما هم از آنچه از کتاب خدا و سنت من در بردارید بازخواست خواهید شد.  اصول کافی جلد 4 باب فضل حامل القرآن حدیث 9

حضرت محمد (ص) : حاملین قرآن ( کسانیکه آیات قرآن را در قلب خود حفظ کرده و به آن عمل می کنند ) عرفاء اهل بهشتند.  روضة الواعظین صفحه 6

حضرت محمد (ص) : این قرآن ریسمان محکم خداوند است ، اقامه ی عدل و چشمه های دانش و بهار دلها در آنست.  مجازات النبویه صفحه 222

حضرت محمد (ص) : برای خانه های خود نصیب و بهره از ( تلاوت ) قرآن قرار دهید زیرا خانه ای که در آن قرآن خوانده شود به اهل آن گشایش داده شود و خیرش زیاد گردد و ساکنین آن در وسعت باشند و چون قرآن در آن خوانده نشود اهالی آن در مضیقه بوده و خیرش کم شده و ساکنینش کمبود پیدا کنند.  طرائف الحکم جلد 2 صفحه 109 نقل از وسائل الشیعه کتاب الصلوة

حضرت محمد (ص) : قرآن بی نیازی و ثروتی است که پس از آن نیازمندی نیست و غنائی جز آن نیست.  اثنی عشریه صفحه 9

حضرت محمد (ص) : بهترین شما کسی است که قرآن را یاد گیرد و به دیگران یاد دهد.  اثنی عشریه صفحه 18

حضرت محمد (ص) : خداوند قلبی را که قرآن را حفظ و نگهداری کرده ( بدان عمل نموده ) عذاب و شکنجه نمی فرماید.  سفینة البحار جلد 2 صفحه 415

حضرت محمد (ص) : این قلب ( گاهی ) زنگ می زند همچنانکه آهن زنگ می زند و جلا و صیقلی آنها قرائت قرآن است.  ارشاد القلوب دیلمی صفحه 121

حضرت محمد (ص) : برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن با صدای خوش تلاوت نمودن است.  جامع الاخبار صفحه 57

حضرت محمد (ص) : این قرآن روز قیامت در حال کشاندن و راندن می آید ، گروهی را به سوی بهشت می کشاند که حلال آنرا حلال و حرامش را حرام دانسته و به آیات متشابهش ایمان آوردند و جمعی را به سوی دوزخ میراند که حدود و احکام آنرا ضایع نموده و محرماتش را حلال شمردند.  ارشاد القلوب دیلمی صفحه 123

حضرت محمد (ص) : حاملین قرآن { کسانی که قرآن را به قلب خود برداشته و بدان عمل میکنند } به رحمت خدا اختصاص یافته و به نور هدایت خدا ملبس شده اند ، آنان یاد دهندگان کلام خدایند و در نزد خداوند مقرب می باشند ، هرکه آنها را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هرکه آنها را دشمن بدارد با خدا دشمنی کرده است ، خداوند از کسیکه به قرآن ( موقع تلاوت ) گوش فرا دهد گرفتاریهای دنیا را دفع کند و از قاری آن گرفتاریهای آخرت را برطرف میسازد تا اینکه فرمود : برای شنونده یک آیه از کتاب خدا که بدان معتقد باشد سوگند به آن خدائی که جان محمد (ص) در دست قدرت اوست پاداشی است بزرگتر از پاداش کسی که به قدر کوه ثَبیر طلا صدقه دهد و برای قاری یک آیه از کتاب خدا که بدان اعتقاد داشته باشد پاداشی است بیش از آنچه در زیر عرش است تا پست ترین طبقات ( زمین ).  طرائف الحکم جلد 1 صفحه 348 نقل از وسائل الشیعه کتاب الصلوة

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 16 و 20 دقیقه و 59 ثانیه

You stated this adequately.
canadian medications list canadian pharmacy online 24 canada pharmaceuticals online reputable canadian prescriptions online canada online pharmacies reviews canadian pharmacy no prescription northwest pharmacies mail order Northwest Pharmacy canada rx canadian pharmacies that ship to us
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 12 و 30 دقیقه و 41 ثانیه

You made your stand extremely effectively!.
cialis official site cialis bula venta cialis en espaa buying cialis overnight cialis sicuro in linea cialis 20 mg cut in half compare prices cialis uk cialis online holland rx cialis para comprar cialis dosage recommendations
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 16 و 18 دقیقه و 58 ثانیه

Cheers! I value it!
cialis y deporte order generic cialis online cialis daily dose generic cialis professional yohimbe free cialis buy original cialis cialis baratos compran uk cialis e hiv cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo in linea basso
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 01 و 33 دقیقه و 43 ثانیه

Great forum posts. Cheers.
cialis arginine interactio wow cialis 20 how to purchase cialis on line generic cialis at walmart calis cialis professional yohimbe online cialis buying cialis overnight price cialis wal mart pharmacy cialis 50 mg soft tab
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 17 و 05 دقیقه و 25 ثانیه

Terrific forum posts. Thanks a lot.
cialis prices in england cialis 5 mg effetti collateral cialis dosage amounts cialis canada cialis price in bangalore cialis name brand cheap prix cialis once a da only best offers 100mg cialis we choice cialis uk cheap cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 57 دقیقه و 55 ثانیه

Kudos! A lot of postings.

best buy viagra buy viagra professional how to buy generic viagra online cheapest viagra online buy without prescription online where can i buy cheap viagra online how to buy viagra online safely viagra pharmacy levitra where can i get viagra online get a viagra prescription
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 22 و 43 دقیقه و 11 ثانیه

Whoa loads of good tips.
cialis side effects dangers cialis pills how to purchase cialis on line look here cialis cheap canada venta de cialis canada cialis rezeptfrei achat cialis en itali cialis coupons printable cialis generique 5 mg price cialis wal mart pharmacy
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 20 و 31 دقیقه و 46 ثانیه

Lovely write ups, Regards!
cost of cialis cvs cialis bula cialis 5mg prix cialis generic cialis mit grapefruitsaft cialis pills boards cialis prezzo di mercato tadalafilo cialis en 24 hora cheap cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 02 و 06 دقیقه و 03 ثانیه

Factor clearly utilized!.
import cialis cialis online deutschland what is cialis buy cialis uk no prescription we like it cialis soft gel cialis lowest price i recommend cialis generico where cheapest cialis buy name brand cialis on line cialis generico milano
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 02 و 54 دقیقه و 06 ثانیه
چطوری این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم
فریاد بزنید و بگویم من واقعا از خواندن مقالات خود لذت می برم.
آیا شما می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن ها که بیش از یک موضوع مشابه هستند را پیشنهاد کنید؟

خیلی ممنون!
پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 17 و 51 دقیقه و 29 ثانیه
WOW just what I was searching for. Came here by searching
for احادیث
جمعه 29 دی 1396 ساعت 02 و 45 دقیقه و 00 ثانیه
من واقعا با استعدادهای نوشتاری شما با هوش و ذکرم تحت تاثیر قرار می گیرم
ساختار در وبلاگ شما. آیا این یک موضوع پرداخت شده یا انجام شده است؟
شما خودتان آن را تغییر دهید به هر حال، نوشتن با کیفیت با کیفیت عالی،
این نکته ای است که امروز بلاگ خوبی به نظر می رسد.
جمعه 3 آذر 1396 ساعت 17 و 00 دقیقه و 08 ثانیه
این واقعا یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است. من راضی هستم که فقط به اشتراک گذاشتهاید
این اطلاعات مفید با ما لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این.

با تشکر برای به اشتراک گذاری
سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 18 و 37 دقیقه و 03 ثانیه
سایت عالی شما اینجا هستید اما مایل بودم بدانم اگر شما از هر انجمن گفتگوهای کاربر می دانستید
که موضوعات مشابه در مورد این مقاله را پوشش می دهد؟
من واقعا دوست دارم بخشی از جامعه باشم که من هستم
می توانید نظرات دیگر افراد با تجربه را دریافت کنید
که همان علاقه را به اشتراک می گذارند. اگر شما هر گونه پیشنهاد،
لطفا مرا در جریان قرار بدهید. به سلامتی!
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 20 و 24 دقیقه و 08 ثانیه
این اطلاعات به همه توجه می شود. چگونه می توانم
اطلاعات بیشتر؟
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 15 و 06 دقیقه و 01 ثانیه
پست خوب من چیزی جدید و چالش برانگیز در وبلاگهای من یاد می گیرم
به هر دلیلی استقلال می گیرد همیشه جالب است که بخوانید
از طریق مطالب از نویسندگان دیگر و تمرین کمی
چیزی از وب سایت های دیگر.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 08 و 43 دقیقه و 28 ثانیه
هیا! من فقط می خواستم بپرسم آیا شما هرگز با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید تا از دست دادن چند ماه کار سخت به دلیل
هیچ پشت سر هم نیست آیا هیچ راه حلی برای توقف هکرها دارید؟
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 06 و 59 دقیقه و 03 ثانیه
سلام به هر کس، در واقع یک لذت بخش برای من است برای بازدید سریع از این وب سایت،
این شامل اطلاعات مفید است.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 06 و 17 دقیقه و 33 ثانیه
من توانستم اطلاعات خوبی از مقالات شما پیدا کنم.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 05 و 41 دقیقه و 07 ثانیه
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع عالی است.
من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات عالی من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بودم.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 05 و 40 دقیقه و 06 ثانیه
سلام این نوع از موضوع است، اما من مایل به دانستن اگر وبلاگ استفاده کنید
ویراستاران WYSIWYG و یا اگر شما باید به صورت دستی با HTML کد کنید.
من بلافاصله شروع به کار میکنم، اما هیچ دانشی در زمینه برنامه نویسی ندارم، بنابراین میخواستم از کسی که تجربه دارد، راهنمایی بگیرم.

هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 05 و 39 دقیقه و 51 ثانیه
با تشکر از شما، من فقط برای اطلاعاتی در مورد این موضوع به مدت کوتاهی به دنبال شما بوده ام
بزرگترین من تا به حال آمده است. اما، در مورد
خط پایین؟ آیا شما در مورد عرضه اطمینان دارید؟
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 05 و 14 دقیقه و 21 ثانیه
من کمی برای هر یک از مقالات با کیفیت بالا یا پست های وبلاگ مطالعه کرده ام
در این نوع فضا. کاوش در یاهو در نهایت بر روی این وب سایت تردید داشت.

خواندن این اطلاعات بنابراین من خوشحالم که نشان می دهد که من یک
بسیار احساس درست و حسابی دقیقا همان چیزی را که من پیدا کردم
مورد نیاز است من بیشتر بدون شک تضمین نمی کنم
این سایت را از بین ببرید و به یک نگاه پایدار نگاه کنید.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 05 و 04 دقیقه و 07 ثانیه
وبلاگ خوب! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک طراحی مثل شما با چند صد هزار تومان واقعا وبلاگ من را پرش می کند.
لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی. با تشکر
شنبه 29 مهر 1396 ساعت 20 و 11 دقیقه و 52 ثانیه
هوم به نظر می رسد مانند وب سایت شما اولین نظر من بود (بسیار طولانی بود) بنابراین من حدس می زنم من فقط
خلاصه آنچه را که من نوشتم و می گویم، من کاملا از آن لذت می برم
وبلاگ شما من هم یک وبلاگ نویس مشتاق وبلاگ هستم
اما من هنوز به همه چیز جدید هستم. آیا شما نقاطی دارید؟
برای نویسندگان وبلاگ نویس تازه کار؟ من قطعا از آن قدردانی میکنم
چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 21 و 21 دقیقه و 38 ثانیه
من می دانم که این صفحه وب مقالات با کیفیت را فراهم می کند
و سایر مواد، وبسایت دیگری وجود دارد که این گونه داده ها را فراهم می کند
در کیفیت؟
جمعه 2 تیر 1396 ساعت 19 و 17 دقیقه و 21 ثانیه
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه نشستن بسیار
خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با جهش
در مفروضات و شما خواهد را سادگی به پر
همه کسانی شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا
تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 16 و 27 دقیقه و 32 ثانیه
Great delivery. Solid arguments. Keep up the good work.
شنبه 26 اسفند 1391 ساعت 10 و 54 دقیقه و 21 ثانیه
سلام وبلاگتون قشنگه تبریک میگم
کفشدوزکمدیر : سلام ممنونم از رد پاتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : کفشدوزک
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
یک لحظه صدایش بزن...

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد ماوس

پی کو باکس