تبلیغات
پی کو باکس
مفاهیم قرآن - کودک و انس با قرآن
مفاهیم قرآن
قلب خدا همون بهشته
شنبه 23 دی 1391 :: نویسنده : کفشدوزک

 بسیارى از دانشمندان و بزرگان اندیشه وقتى از خاطرات كودكى خود مى گویند خواندن قرآن مادر یا دعاهاى او سر سجاده را از تأثیرگذارترین اتفاقات آن دوران مى دانند.

نزدیكترین فرد به هر نوزاد و پیش از آن هر جنینى مادر اوست كه هر صدایى را كه او بخواهد فرزندش به آن انس مى گیرد.

درباره تأثیر صداى قرآن روى جنین تحقیقات زیادى انجام شده است و روانشناسان ، متخصصین شنوایى، و نیز مدرسین قرآن مى گویند: جنین با هر صدایى كه انس بگیرد پس از تولد و در دوران كودكى به آن صدا پاسخ آشنایى مى دهد. به طورى كه در یكى از آموزشگاههاى خارج از كشور تحقیقى را روى گروهى از دانش آموزان انجام دادند، معلمین كلاس موسیقى خاصى را پخش كردند و از كودكان خواستند كه هر كدام پیش از آن، همان موسیقى را شنیده است اعلام كند، تنها یكى از كودكان گفت من قبلاً این صدا را شنیده ام، پس از بررسى متوجه شدند این موسیقى را مادر كودك در ایام باردارى گوش مى داده و به همین دلیل این صداى خاص براى دانش آموز آشنا بوده است.


همین تحقیق درباره شنیدن صداى قرآن نیز آزمایش شده است، به گونه اى كه كودكانى كه در ایام جنینى صداى قرآن شنیده اند پس از تولد نسبت به شنیدن این صدا عكس العملهاى آشنایى از خود بروز مى دهند اما پس از به دنیا آمدن كودك، یكى از مشاوران خانواده كه متخصص گفتار درمانى نیز هست، مى گوید: مادر مى تواند به این روش قرآن را از طریق صورت به صورت براى نوزاد خود بخواند: دو دستش را در كنار شانه هاى نوزاد قرار داده صورتش را در برابر صورت او قرار دهد و قرآن را شمرده شمرده بخواند و به كودك نگاه كند، این كار باعث مى شود كلمات قرآن در جان نوزاد ثبت شود.

همچنین خواندن آرام قرآن هنگامى كه نوزاد در آغوش مادر و در حال شیر خوردن است مى تواند او را با قرآن مأنوس كند.

پس از دوران شیرخوارگى و در هنگامى كه مادر با كودك خود بازى مى كند نیز روشهایى براى انس او با قرآن گوشزد شده از جمله اینكه در روایات آمده است: حضرت فاطمه (س) وقتى با كودكان خود بازى مى كردند و آنها را بالاى سر مى بردند اشعار توحیدى برایشان مى خواندند.

ولى به طور كلى پژوهشى روى بهترین و مناسب ترین روش و زمان آموزش قرآن به كودك تاكنون انجام نشده است و یا نگارنده از آن مطلع نیست.

اما قصه گویى و آموزش مفاهیم قرآن از طریق قصه را تاكنون موفقترین روش انس با سخن خداوند دانسته اند.
در حال حاضر روشهاى گوناگونى براى آموزش قرآن به كودكان پیش از دبستان در كشور ما به اجرا درمى آید:
۱- آموزش قرآن با اشاره و حفظ آن، ۲- حفظ از طریق مهدهاى قرآن و آموزش همزمان مفاهیم، ۳- آموزش قرآن از طریق نمایش و قصه گویى، ۴- آموزش حفظ از طریق برقرارى كودك با كودك، ۵- آموزش مفاهیمى چون «سلام كردن»، «احترام به بزرگتر»، «احترام و محبت به پدر و مادر» در هنگام بازى و خواندن آیات مربوطه، ۶- قصه گویى با استفاده از مفاهیم قرآن، ۷- نقاشى با استفاده از مفاهیم قرآن، ۸- استفاده از كتابهاى رنگ آمیزى با استفاده از آیاتى كه موضوع خاصى چون گفت و گو در قرآن را مورد بررسى قرار مى دهد.

اما هیچكدام از این روش ها مورد پژوهش دقیق قرار نگرفته است.

آنچه در اینجا ذكر مى شود حاصل پرسشها و گفت وگوهاى نویسنده با اساتید، قاریان و حافظان و نیز مدرسین قرآن براى آموزش مفاهیم این كتاب ارزشمند مى باشد.

مهدى قره شیخ لو، قارى بین المللى و مدرس قرآن مى گوید: در خانواده هایى كه پدر و مادر با قرآن سر و كار دارند گرایش كودك زیر دو ساله به برنامه هاى قرآنى تلویزیون و تقلید از رفتارهاى قاریان نشان دهنده استعداد خاصى در این كودك نیست و امرى طبیعى به حساب مى آید. اما بهترین روش براى آموزش كودكان زیر هفت سال قصه گویى قرآنى هنگام خواب به وسیله مادر است و آموزش روخوانى یا خواندن قرآن با صوت را باید به پس از رفتن كودك به دبستان محول كرد.همچنین درباره گرایش و علاقه كودك بالاى سه سال به نوارهاى قرآن یكى از مربیان مى گوید: اگر كودكى احساس كند از سوى پدر و مادر مجبور به شنیدن قرآن شده و یا آنها با برنامه خاصى صداى قرآن را براى كودك پخش مى كنند به دلیل استقلال طلبى از این كار سر باز مى زند و بهترین روش شنیدن غیر انتخابى مادر هنگام كار كردن در آشپزخانه است.

همچنین آموزش حفظ قرآن به صورت فشرده و برنامه ریزى شده از سوى برخى از اساتید قرآن منع مى شود.
شهریار پرهیزكار، حافظ كل و مدرس قرآن در این باره مى گوید: من هیچ وقت فرزند خودم را به حفظ قرآن مجبور نمى كنم و از او حتى نمى خواهم قرآن را حفظ كند؛ بلكه اگر خودش نسبت به این كار اشتیاقى نشان داد به او كمك مى كنم.

برخى از مدرسین قرآن، آموزش حفظ به كودكان زیر هفت ساله را موجب بروز عكس العملهاى ناخواسته رفتارى در سن نوجوانى مى دانند و این كار را تنها به علاقه و اشتیاق خود كودك وامى گذارند.

نبوغ و یا بروز شایستگى هاى خاص را اساتید منحصر به كودكان خاصى مى دانند كه این نبوغ را نشان داده اند و آموزش ویژه ایشان نباید براى تمام كودكان همسال آنان نسخه واحد تلقى شود.

فشار فكرى و روحى براى آموزش حفظ قرآن به كودكان گاهى باعث افسردگى آنان نیز مى شود.
رفتار
اما از اثر صوتى و آموزش ظاهر قرآن كه بگذریم مادر بهترین الگو براى پیاده كردن آداب قرآن در فرزند است. عدالت در رفتار و گفتار، محبت زیاد، بجا و به موقع و رفتار سنجیده و متانت و وقار همیشگى مادر مى تواند براى فرزند الگوى مناسبى در رفتار قرآنى باشد.

مادرى مى گوید: وقتى قرآن مى خواندم فرزندم مى آمد و مى گفت: بگو ببینیم «خدا چه گفته» است؟ و من آیاتى كه جنبه روایى و داستانى داشت را براى او مى خواندم و داستانش را تعریف مى كردم.
همین طور شبها هنگام خواب همین قصه ها را و بخصوص داستانهایى كه شخصیتهاى خردسال در آنها هست براى او تعریف مى كردم كه چندین و چند بار هم خواهان شنیدن این داستانها مى شد.

مادر دیگرى مى گوید: من در زمانى كه فرزندم را دعوا مى كنم یا مورد عتاب قرار مى دهم هرگز نوار قرآن پخش نمى كنم، پس از آن سراغ قرآن نمى روم و یا سر نماز نمى ایستم، حتى اگر از تلویزیون قرآن پخش شود فوراً تلویزیون را خاموش مى كنم تا خشم و قرآن با هم تداعى نشود. اما در مقابل وقتى مسافرت یا به گشت و گذار مى رویم قرآن پخش مى كنم.

یكى از مدرسین قرآن و معارف اسلامى نیز معتقد است بهترین هدیه اى كه یك مادر مى تواند به فرزندانش چه دختر و چه پسر بدهد هدیه آرامش است. او مى گوید: من هیچگاه با فرزندانم با تندى حرف نزدم، آنها را مجبور به كارى نكردم و در امور دینى آنها را به اجبار نكشاندم. همیشه در لحظات خلوت و تنهایى شان حرفهایشان را شنیدم و با آنها هم صحبت شدم. قبل از امتحاناتشان اصرار مى كردند كه مى خواهیم فقط با تو صحبت كنیم و من ساعتها در اتاقشان و گاهى پاى تختخوابشان مى نشستم تا اضطراب امتحان را از ذهن و دلشان پاك كنم.

این مادر همچنین مى گوید: پدرم كه خود مجتهد بود هیچ وقت به من نگفت قرآن بخوان، اما وقتى ۱۸ ساله شده بودم و هر روز به طور مرتب قرآن را مى خواندم پدرم تشویقم كرد و اهمیت این تشویق از تأكید او خیلى بیشتر بود.

نوع مطلب :
برچسب ها : کودک و انس با قرآن،
لینک های مرتبط : منبع کتاب،
یکشنبه 13 اسفند 1391 ساعت 21 و 19 دقیقه و 23 ثانیه
khoobe estefade kardim
movafag bashi
کفشدوزکمدیر : رد پایتان گلباران
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : کفشدوزک
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
یک لحظه صدایش بزن...

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد ماوس

پی کو باکس